Boligselskaber

600.000 kr. til bydelsmødre

Integrationsprojekt skal få flere danskere med indvandrerbaggrund ind i foreninger

Integrationsministeriet har givet 600.000 kroner til et projekt i Vestbyen, som skal styrke integrationen. Blandt andet ved at uddanne "bydelsmødre" - blandt danskere med indvandrerbaggrund. - Pengene kommer fra en pulje i Integrationsministeriet til kvindeinitiativer. Vores projekt skal bygge videre på de erfaringer, man har gjort i ministeriet, som viser, at kvinder er helt centrale for integrationen, siger Karl Kirkedal, leder af områdesekretariatet i Vestbyen. Projektet er todelt Dels vil man uddanne kvinder med indvandrerbaggrund til "bydelsmødre", som skal være støttepersoner for integrationen i lokalsamfundet. Dem skal folk kunne henvende sig til. Dels skal projektet forsøge at få flere danskere med indvandrerbaggrund ind i foreninger. Allerede næste lørdag 24. april har Områdesekretariatet og Forsamlingsbygningen indkaldt 24 foreninger til et informationsmøde i Forsamlingsbygningen for at fortælle foreningerne om ideen. Alle foreninger er velkomne. Forsamlingsbygningen ser gerne, at man melder sig til. - Det er meningen, at vi senere - 2. oktober - vil indkalde til en konference med deltagelse af spændende folk udefra. Til den tid skulle vi gerne have fået tilbagemeldingerne fra foreningerne, så vi kan skrue et projekt sammen, som også passer til foreningernes behov, siger Karl Kirkedal. Han forventer sig meget af projektet. Bydelsmødre centrale - Det er banebrydende, fordi bydelsmødrene bliver det centrale. Vi må huske på, at der sidder masser af folk med indvandrerbaggrund, som har gode kompetencer til at få integration til at lykkes, men måske ikke nødvendigvis har kompetencer til straks at indgå i det danske arbejdsmarked. Disse folks evner skal vi udnytte til fordel for integrationen, siger Karl Kirkedal. Projektet er gjort muligt ikke alene ved støtte fra Integrationsministeriet, men også ved lokal opbakning fra Hjørring Kommune, Forsamlingsbygningen, Hjørring Boligselskab, Boligforeningen AB, Bygge- og Boligforeningen af 1938 og Områdesekretariatet i Hjørring Vestby.