Lokalpolitik

600 borgere fik en lang næse

Kun én stemme forhindrede i aftes, at der holdes folkeafstemning i Løkken-Vrå Kommune om den forestående kommunesammenlægning, men det betyder ikke, at Demokratigruppen, som står bag kravet, giver op.

Gruppen fortsætter med at indsamle underskrifter, og hvis ikke de i sidste ende bevæger kommunalbestyrelsen til en holdningsændring, går gruppen til Folketingets kommunaludvalg. 500-600 borgere - rundt regnet hver 10. stemmeberettigede borger i kommunen - fyldte Vrå-Hallen, da kommunalbestyrelsen genoptog det møde, der i sidste uge blev afbrudt på grund af kaotiske forhold, da ca. 300 tilhørere mødte op med kravet om en folkeafstemning. Forslaget om en folkeafstemning stod ikke på dagsordenen. Det er allerede blevet stemt ned to gange tidligere. Kommunalbestyrelsen skulle derimod tage stilling til, hvilke kommuner, der skal forhandles sammenlægning med: Nabokommunerne mod nord eller syd. Tilhængerne af en folkeafstemning mente imidlertid at der var så meget nyt i sagen, at forslaget kunne genfremsættes, og det fik de lov til. En af modstandernes væsentligste indvendinger imod en folkeafstemning er, at det ikke er muligt at udforme et fornuftigt spørgeskema. - Det undrer mig, for det står jo i dagsordenen. I aften skal vi stemme om, hvorvidt kommunen skal deles, og om vi skal forhandle mod nord eller syd. Hvis politikerne kan tage stilling til det, er jeg rimeligt overbevist om, at borgerne også kan, sagde Tina Ussing Bømler (R). De seks Venstre-medlemmer, der går ind for sammenlægning mod syd, vil ikke have en folkeafstemning. De mener, at borgerne allerede er blevet hørt på de debat- og borgermøder, der blev holdt om kommunalreformen i foråret. Men Venstre har ikke hørt ret godt efter på disse møder, mente Peter Have (fællesliste). - Jeg vil da gerne erindre om hvad der foregik på de møder. I Løkken og Vrå var der et lille flertal for Hjørring, i Sdr. Harritslev og Hundelev var der overvældende flertal for Hjørring. Kun i Vrensted var der flertal for en sydløsning, påpegede han. Tilhængerne af en folkeafstemning blev belønnet med ihærdige klapsalver fra de mange tilhørere. Modstanderne blev forskånet for de buh-råb, de blev mødt med i sidste uge. Mange af tilhørerne udvandrede fra mødet, da forslaget om folkeafstemningen var faldet, men nogle blev tilbage for at høre debatten og afstemningen om, hvilke kommuner, der skal forhandles sammenlægning med. - Vi tager gerne imod opbakning f.eks. i form af klapsalver fra dem, der mener, at vi træffer den rigtige beslutning, opfordrede Karina Nielsen (fællesliste). Men der var ikke en eneste, der klappede, da et flertal i kommunalbestyrelsen stemte for sammenlægning mod syd med Brønderslev og Pandrup.