Gymnasiale uddannelser

600 gymnasielærere fik helt nye karakterer

Lærerne skal vænne sig til den nye tabel

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fag­kon­su­lent Ul­rik Hers­kind gen­nem­gik syvpunkts-skalaen for am­tets gym­na­sie­læ­re­re i dansk. FOTO: Carl Th. Poul­sen

NØRRESUNDBY:Flere end 600 nordjyske gymnasie- og hf-lærere måtte torsdag eftermiddag selv en tur på skolebænken. På Nørresundby Gymnasium og HF-kursus fik de en grundlæggende indføring i den nye syvtrins-karakterskala, som er indført på samtlige gymnasieformer. Alle øvrige uddannelser følger efter næste år. Fagkonsulenter for samtlige det almene gymnasiums mange fag var hidkaldt for at fortælle både generelt og fagligt, hvordan den nye skala skal håndteres. Lærerne skal bruge den nye skala til alle karakterer til elever i 1.g og 2.g samt på hf. Kun 3.g’erne, der stadig undervises som før reformen sidste år, får karakterer efter 13-skalaen frem til deres eksamen. Mange gymnasielærere har været - og er fremdeles - skeptiske over for den nye skala. Det hjælper bare ikke stort: - Vi er her ikke for at diskutere, om syvtrins-skalaen skal indføres. Det er blevet besluttet. Nu gælder det brugen af den, som fagkonsulent Ulrik Herskind fortalte et halvt hundrede dansklærere i gymnasiets store, fornemme træbeklædte festsal. Meget skriftligt er ikke tilflydt lærerne og deres elever endnu. Bekendtgørelsen om den nye skala stammer fra maj, og de vejledende karakterbeskrivelser blev lagt ud i denne uge. En af de store forandringer ved den nye skala gemmer sig i fordelingen. Blandt andet dansk har haft en meget stor klump af karakterer omkring 7-8-9 på 13-skalaen, helt op til 70 procent. De afløses alle sammen af 7 på den nye skala, og målet er, at kun 30 procent ligger der. Syv-trinsskalaen bliver langt fra hilst med jubelråb af alle gymnasielærerne. Blandt skeptikerne er Søren Schmidt fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars, der taler om sorteringsskole: - Springene bliver for store. Jeg er ked af de massive mellemrum, som vil gøre det langt sværere at bevæge sig mellem karaktererne. Hidtil har man kunnet bevæge sig måske fra 7 over 8 til 9 - nu udløser det bare den samme karakter. - Til gengæld er det i orden at afskaffe karakteren 13, som ikke kan sammenlignes med andre lande. Men det kunne man sagtens have gjort uden at ændre resten, mener Søren Schmidt. Hans kollega i Aars Karen Holm Christensen - der foruden dansk underviser i tysk - er mere fortrøstningsfuld: - Jeg er ikke så bange. Vi har jo ingen erfaring endnu, men de vejledende beskrivelser får mig til at håbe på flere høje karakterer i skriftlig tysk. Hun frygter ikke springene på den nye skala: - Man er tit i tvivl om for eksempel 8 eller 9, og så bliver man måske styret af andre ting. Nu bliver karaktererne mere klare. så jeg er ikke så bekymret.