600 kr. gør intet

En 600 kroners gulerod til kontanthjælpsmodtagere er et tiltag, som ikke har nogen som helst mulighed for at gøre en mærkbar forskel. Men måske skaffe ro hos Enhedslisten og Johannes vælgere.

Som sagsbehandler inden for beskæftigelse i en nordjysk kommune siden 1992 har jeg set alt for mange tilfælde af, hvordan man uden problemer kan tilpasse sig en hverdag, som er baseret på kontanthjælpen, bare man bliver fri for indblanding fra myndighederne i tide og utide. Hvis kontanthjælpsmodtagerne har gået på kontanthjælp i mange måneder, og der ikke er sat noget i gang for at få vedkommende flyttet fra denne midlertidige ydelse, til en permanent ydelse eller, til et lønnet arbejde, så vil 600 kr. som udbetales uden restriktioner, bare gå ind i den økonomi, som hverdagen er justeret til at fungere på. Det siger igen noget om, at hjælpen i mange tilfælde er for attraktiv i forhold til at gøre noget mere ved at finde en anden løsning. Bettina Post fra socialrådgiverne synes, at det er en udmærket idé: "Nu har vi prøvet med pisk, så lad os nu prøve med en gulerod". Samtidig siger hun, at man er nødt til at være mere nuanceret i debatten om de ledige. Jeg er helt enig i, at man er nødt til at være mere nuanceret, men det er jo ikke i debatten, men over for de ledige, hvor der skal sættes ind med en meget mere individualiseret sagsbehandling. Præcis det, min kollega Jørgen Haunstrup fra Jobcentret siger - hvis folk har gået ledige i lang tid, f. eks. to år, så er det noget andet, der skal til. Og selvfølgelig skal de ledige ikke bare "gå" i 47 måneder, før nogen sætter ind med en målrettet indsats. Det skulle ideelt ske på den første ledighedsdag. Brug hellere pengene på, at give sagsbehandlerne bedre vilkår sådan, at de ikke behøver at være så forbandet berøringsangste i forhold til deres klienter, eller bruge tid på at sikre kommunens økonomi, f. eks. om der er refusion at hente når man sætter en eller anden aktivering i gang. Dette er jo de faktiske forhold på socialkontorerne/jobcentrene, hvor der sendes klienter i aktivering hos private firmaer, bare fordi der er en her-og-nu økonomisk, budgetmæssig fordel ved dette. Firmaer som jo slet ikke har problemerne med klienterne, når firmaets dyrt betalte indsats, ikke resulterer i et ordinært varigt job, men i stedet bare sender klienten tilbage til kommunen og til kontanthjælpen. Giv i stedet de kommunale sagsbehandlere ordentlige forhold at arbejde under, og her mener jeg ikke nye hæve/sænkeborde, men en støtte fra politisk hold som gør, at de føler sig respekterede og sikre når de i samarbejde med klienterne gør det de er uddannede til. Og her kan de sagtens få brug for, at godkende en udbetaling af et eller andet beløb til et konkret formål, som har noget at gøre med bestræbelserne på at komme i arbejde. Og ikke bare stikke klienten 600 kr. og så håbe på, at have en gladere borger med større chance for at finde sig et job.