Lokalpolitik

600 nye sommerhusgrunde vil ødelægge naturen

Medlem af Brovst Byråd (S) og medlem af økonomiudvalget TURISME: Folketinget vedtog den 4. juni 2004 en ændring af planloven, som giver mulighed for udvidelse af eksisterende sommerhusområder med i alt 8000 grunde i kystnærhedszonen. Klogskaben i denne beslutning vil jeg undlade at forholde mig til her, men kun til realiteten af beslutningen. I Socialdemokratiet har vi overordnet den holdning, at hvis vi kan være med til at fremme erhvervsliv og beskæftigelse, vil vi gøre hvad vi kan indenfor fornuftens grænser, og et antal nye sommerhuse vil uden tvivl være gunstig for Brovst Kommune i så henseende. En arbejdsgruppe under Forum for udvikling i Brovst Kommune har taget initiativ til udarbejdelse af et udkast til udstykning af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen mellem Ejstrup og Lerup strande. I udkastet er der arbejdet med syv områder med i alt fra 580 til 685 grunde. Udkastet er for så vidt godt gennemarbejdet, og der er udvist idérigdom og taget hensyn til området, men det ændrer ikke på, at såfremt et sådant udkast skulle blive en realitet, ville området blive plastret til med sommerhuse. I Socialdemokratiet har vi diskuteret udkastet og er enige i, at vi kan være med til at satse på to af de områder, der er udpeget i udkastet. I antal vil det være 80-95 nye udstykninger. Da sagen var på dagsordenen i økonomiudvalget den 17. august 2004, var det også den melding, der kom fra Socialdemokratiets side. Vi accepterede dog at stemme for, at det samlede udkast blev sendt sammen med kommunens ansøgning. I økonomiudvalget fik vi borgmester Mogens Gades ord for, at udkastet ikke er den endelige plan for Brovst Kommune, men kun som borgmesteren udtrykte det "for at lægge en billet ind". Dette fremgik ikke helt i forbindelse med et tv-indslag, som Mogens Gade deltog i tirsdag den 7. september, men jeg går ud fra, at han vil være parat til at bekræfte ovenstående. Det bliver aldrig med Socialdemokratiets stemmer, at kystområdet i Brovst Kommune bliver udstykket med 580-685 nye sommerhusgrunde. Skulle en så uklog beslutning på noget tidspunkt blive truffet, vil det medføre, at området totalt mister sin identitet og med stor fare for, at alle de turister, der kommer til Brovst Kommune for at nyde den unikke natur, finder andre feriemål.