EMNER

6000 danskere er med i et Natteravnekorps

BROVST:Hvis det lykkes at etablere et korps af Natteravne i Brovst, vil foreningen blive cirka nummer 150 i Danmark, og medlemmerne vil have cirka 6000 kollegaer rundt omkring i landet. Sekretariatschef i Natteravnenes Landssekretariat, Erik Thorsted, fortæller, at der lige nu er 146 Natteravneforeninger i Danmark, seks i Grønland og en enkelt i Thorshavn på Færøerne. - Og vi bliver flere og flere. Alene i efteråret regner vi med, at der åbner 12 nye foreninger. Rundt regnet åbner der en ny forening hver anden eller tredje uge, fortæller Erik Thorsted. Starten De første Natteravnekorps blev dannet i 1998 i Randers og i Helsingør, og siden har ideen spredt sig til andre byer. - Jeg tror spredningen sker ganske automatisk. Når man i en kommune kan se, at nabokommunen har succes med Natteravne-konceptet, stiger lysten til selv at oprette et, fortæller Erik Thorsted. Erik Thorsted pointerer, at Natteravne på ingen måde skal fungere som et vagtværn. Tværtimod skal Natteravne fungere som et supplement til den professionelle indsats, som myndigheder yder overfor de unge i form af eksempelvis SSP-arbejde, som er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Målet med natteravnenes indsats er skabe øget tryghed for unge og ældre. - Det sker, når Natteravnene kommer i kontakt med de unge. Gennem almindelig voksenkontakt får de unge en tillid til os. Vores profil blandt de unge er, at Natteravne er nogen, som man kan snakke med, siger Erik Thorsted. Og noget tyder på, at det virker, for indsatsen fører til fald i hærværk og vold. Uddannelse Erik Thorsted fortæller, at der ikke er nogen specifikke krav til kommende Natteravne udover sund fornuft og lyst til at gøre en indsats. Der undervises blandt andet i rusmidler, førstehjælp, og hvordan man opfører sig som Natteravn. En typisk Natteravner med i to-tre år, og ialt har cirka 12.000 danskere været Natteravne.