EMNER

61,90 kr. for leje af ny skolehal

GUDUMHOLM:Der skal snart opføres en kommunal gymnastikhal i tilknytning til skolen i Gudumholm, men et af mange spørgsmål er: Hvor stort et beløb skal foreningerne betale for at anvende den kommende facilitet? Sejlflod Kommunes folkeoplysningsudvalg har netop barslet med et svar. Prisen bliver 61,90 kr. for hver time. De 61,90 svarer til den andel, som foreningerne aktuelt betaler for at bruge idrætshallerne i Kongerslev, Mou og Storvorde, der alle er opført som selvejende institutioner. Her er timelejen 215 kr., men kommunen giver et lovbestemt tilskud på 75 procent, der svarer til 153,10 kr. Således giver beregningen en egenbetaling på 61,90 kr. Folkeoplysningsudvalget melder ud med de 61,90 kr. uagtet at foreningerne i Aalborg Kommune betaler 40 kr. for leje af en kommunal hal.