61 millioner til kulturprojekt

Statsanerkendte museer i den Skandinaviske Triangel får EU-midler til kæmpemæssig kultursatsning en skagbo er styrmand.

Museumsinspektør Morten Karnøe Søndergaard styrer den nordjyske del af projektet

Museumsinspektør Morten Karnøe Søndergaard styrer den nordjyske del af projektet

På de nordjyske museer er der i disse dage glade miner. Efter mere end et års intensivt arbejde har museerne netop fået en særlig glædelig appelsin i turbanen. EU har nemlig sagt god for et samlet kultur-oplevelsesprojekt med et budget på 61 millioner. Projektet er et interregionalt netværk for kulturoplevelser og forener 47 museer, universiteter, kommuner og regioner i Nordjylland, Vestsverige og Sydnorge i et stort projekt med henblik på at trække flere helårsturister til området. Den danske projektansvarlige museumsinspektør Morten Karnøe Søndergaard, Skagen By og Egnsmuseum oplyser, at projektet i Danmark omfatter hovedparten af museerne i Kulturarv Nord. Det er sammenslutningen af statsanerkendte museer i region Nordjylland, samt Aalborg Universitet. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidende tirsdag.