62 mio. kr. i teaterstøtte

Vores landsdel har fået 150.000 til kassevogn ud af de mange millioner

Fagudvalget for Teater under kunstrådet i Kulturministeriet modtog 443 ansøgninger om støtte fra teatre og projekter uden for det etablerede teaterliv, der alle håbede at komme i betragtning, når de ministerielle støttekroner for sæsonen 2004-05 skulle fordeles. Men midlerne rakte kun til at støtte 65 ansøgninger med et samlet beløb på 61,9 mio. kr. Hvis udvalget skulle have imødekommet samtlige ansøgninger, ville det have kostet 369 mio. kr. Det var første gang, at dette udvalg skulle vurdere de mange ansøgninger om støtte til scenekunsten. - På en måde føles det frustrerende, at vi må sige nej til så mange gode projekter. For dansk scenekunst rummer virkelig meget talent og grøde, og der er en udvikling på vej med stadig flere udtryksformer. Men de betingelser må man acceptere, før man siger ja til at påtage sig arbejdet, siger Rhea Leman, formand for Fagudvalget for Teater. De 382 teatre og projekter, som fik afvist deres ansøgninger, er nu henvist til at prøve lykken andre steder. Det vil typisk være kommuner, amter og private fonde. - Eksempelvis har Københavns Kommune en udviklingspulje, og der findes noget lignende i andre kommuner. Men midlerne er begrænsede, og vi ved, at mange teatre og projekter desværre befinder sig i en vanskelig situation, når de får afslag fra Kulturministeriet, fortæller Rhea Leman. Ansøgningerne og bevillingerne var fordelt således: Stationær teatervirksomhed: 12 ansøgninger, 1 bevilling på 1 mio. kr., som tilfaldt Entré Scenen i Århus. Projektstøtte: 152 ansøgninger, 16 bevillinger på i alt 18,6 mio. Dans: 88 ansøgninger, 13 bevillinger på i alt 13,8 mio. Turnévirksomhed: 13 ansøgninger, fire bevillinger på i alt 5,4 mio. Børneteater og opsøgende teater: 77 ansøgninger, 14 bevillinger på i alt 19,7 mio. kr. International virksomhed: 1 ansøgning om 800.000 kr. fra Cantabile 2 i Vordingborg. Bevilget: 300.000 kr. Tidsskrifter og publikationer: 3 ansøgninger om i alt 1,3 mio. kr. Alle godkendt, men med en samlet bevilling på 595.000 kr. Fremme af ny dansk dramatik: 9 ansøgninger, 3 bevillinger på i alt 1,2 mio. kr. Anskaffelse af teknisk udstyr og biler: 84 ansøgninger, 10 bevillinger på i alt 1,1 mio. kr. Det er - som sædvanligt - også her, vi finder den eneste nordjyske bevilling i dette overflødighedshorn af kulturelle penge til især København, til dels Århus og også en smule til Odense. Det lykkedes blandt 62 millioner kulturelle kroner at finde 150.000 kroner til Jomfru Ane Teatret i Aalborg, som kan bruge pengene til at købe en kassevogn for.