Boligøkonomi

62 mio. til tinglysning

HOBRO:Et nyt computersystem til tinglysningsretten i Hobro skal sikre store besparelser for både borgere, banker og advokater. Regeringen vil i 2007 bruge 62 millioner kroner på at gøre den landsdækkende tingslysning digital. - En elektronisk tinglysning uden papirer betyder, at arbejdet kan gøres meget hurtigere end i dag. Computersystemet er forudsætningen for, at vi kan samle medarbejderne ét sted i landet - nemlig i Hobro, siger Adam Wolf, der er direktør i Domstolsstyrelsen. Regeringen skønner, at den elektroniske tinglysning på sigt vil kunne spare brugerne for 300-450 millioner kroner. - Hvor der før gik nogle dage, vil brugerne nu kunne få tinglyst deres dokumenter med det samme. Det vil spare dem for forskellige gebyrer, siger Adam Wolf, der er glad for regeringens udspil. Den nye ret, der skal tinglyse al fast ejendom, pantebreve og biler, er et led i den store politi- og retsreform. Retten skal have omkring 100 medarbejdere mod de 300, der i dag er spredt rundt i landet.