63 almene boliger skal fjernes

Sammenlægninger plus nedrivning af 42 lejligheder indgår i renoveringsplan for Margretheparken

HIRTSHALS:Der er alt for mange almene boliger i Hirtshals i forhold til det nuværende befolkningstal. Derfor vil Hirtshals Boligselskab af med 63 af de i alt 252 lejemål i Margretheparken i en ny renoverings- og genopretningsplan til godt 133 mio. kr. Planen indebærer direkte nedrivning af 42 lejligheder, mens andre sammenlægges til større familieboliger. Boligselskabet er en af de almene udlejere, der i de seneste år har haft problemer med for tomme lejligheder. Ofte med 20-30 på en gang, og for øjeblikket er tomgangen på 28 lejligheder. Økonomiudvalget i Hjørring Kommune er med på at stille de kommunale garantier, der skal til at gennemføre planen. Udvalget anbefaler projektet overfor byrådet og Landsbyggefonden. Dog med den væsentlige tilføjelse, at der i videst muligt omfang indarbejdes energibesparende tiltag og passivhus-elementer i projektet, og at der optages drøftelser med Landsbyggefonden om at justere projektet på dette punkt. Der sker også en fornyelse af Margretheparken, idet 66 boliger efter renoveringen blandt andet vil have nye elevatorer, køkkener og baderum. Boligselskabet og dets administrator Domea oplyser, at huslejen vil stige med 12,60 kr. pr. kvadratmeter om året. Den store plan blev godkendt med 58 stemmer mod 11 på et beboermøde i afdelingen. Med i genopretning af Margretheparken hører også en kapitaltilførsel på 5 mio. kr. til at imødegå afdelingens udskud.