64 millioner fra teaterrådet

Bådteatret - Cafeteatret - Cantabile 2 - Får 302 - Grob - Kaleidoskop - Mammutteatret - Maria Stenz - Odense Internationale Musikteater - Paradance - Plan B - Weiss & Rohde. 12 teatre og enkeltpersoner, som kan juble over, at deres projekter til sæsonen 2003-04 tilsammen fik bevilget knap 12,6 mio. kr., da Teaterrådet fordelte næsten 64 mio. kr. Der var virkelig tale om de få udvalgte, for i kategorien projektstøtte havde rådet modtaget 125 ansøgninger til et samlet beløb på godt 100 mio. kr. Totalt modtog Teaterrådet 314 ansøgninger om et samlet beløb på ca. 267,7 mio. kr. og kunne imødekomme de 62, fremgår det af en opgørelse, som rådet udsendte tirsdag. Misforholdet mellem projekter og støttemidler kommer også klart til udtryk inden for dans. Her forelå der 86 ansøgninger om i alt ca. 72,5 mio. kr. 21 slap indenfor i varmen og det med et samlet beløb på 23,5 mio. kr. - På danseområdet ser vi også en stor kvalitetsudvikling og en stigende publikumsinteresse, men må samtidig konstatere, at det paradoksalt nok ikke er et godt tidspunkt at have fremgang på, fordi der ikke er tilstrækkelige midler til stede, oplyser Teaterrådet. Der er bevilget støtte i 15 tilfælde inden for børneteater og opsøgende teater, og de indkasserer i alt 12.275.000 kr. "Topscorer" er BaggårdTeatret med et driftstilskud på tre mio. kr. Men 43 teatre i denne kategori fik afslag på deres ønsker. Det er sidste gang, at rådet fordeler støtte til den del af teaterlivet, som supplerer "det etablerede teater," hvilket bl.a. vil sige Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, de storkøbenhavnske teatre, Det Danske Teater og Den Jyske Opera. Den 1. juli tiltræder et nyt teaterudvalg i forbindelse med etableringen af det ny Kunstråd. I bemærkningerne til fordelingen af de 64 mio. støttekroner fastslår Teaterrådet, at det i sine sidste måneder gerne vil i dialog med kulturminister Brian Mikkelsen (K) om at forberede, hvad det kalder "en nødvendig, ny teaterlov." - Mange problemer for dansk teater bliver aldrig løst, fordi man hele tiden udskyder den tilbundsgående revision af teaterloven, der er så hårdt tiltrængt. I stedet får vi nedskæringer og lapperier, erklærer Teaterrådet. Men der er også sket det aldeles usædvanlige, at Teaterrådet for en særdeles sjælden gangs skyld har givet beskedne tilskud til de nordjyske teatre. Vendsyssel Teater har fået tilskud til at drage på turne med "Lena og Percy", og Jomfru Ane Teatret har fået turnestøtte til "Girlsnightout". Tilskudene er givet som en underskudsgaranti for afviklingen af turneerne.