65 år

Niels Melchior Jensen

Niels Melchior Jensen

¤Niels Melchior Jensen, civilingeniør, Sorthøj 187, Aalborg, fylder onsdag 65 år. Han er født og opvokset i Aalborg og blev i 1961 student fra Aalborg Katedralskole. I 1969 blev han uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole i København med trafikplanlægning som speciale. Niels Melchior Jensen har siden 1970 arbejdet med trafikplanlægning. I 27 år som ansat ved Aalborg Kommune og de seneste otte år som konsulent hos COWI A/S. Hovedindsatsen har været inden for kollektiv trafik, og mere end 30 års virke inden for dette fagområde kommer nu de studerende på Aalborg Universitet til gavn. I alle årene har han været censor på AAU, men de senere år har han delt sin ansættelse mellem COWI og Aalborg Universitet, hvor han er en meget afholdt underviser i trafikplanlægning. Niels Melchior Jensen har påvirket den kollektive trafik i Aalborg som mangeårig leder af kommunens kollektive trafikplanlægning. Han har også påvirket den kollektive trafik i andre byer, primært Odense og Århus, gennem en lang række planlægningsprojekter i disse to byer. I dette efterår udgav han den første danske lærebog om kollektiv trafik, og selv om bogen primært var tænkt som lærebog for AAU studerende er første oplag allerede udsolgt. Han har også været aktiv inden for foreningslivet, som leder inden for FDF og i Ingeniørforeningens faglige arbejde. Niels Melchior Jensen er gift med Merete, der er lærer. De har to døtre, en i København og en i Aalborg, samt tre børnebørn. Megen fritid tilbringes i sommerhuset i Lille Norge ved Saltum, men der bliver også tid til rejser, helst til Italien. Niels Melchior Jensen er et meget socialt menneske, og han har en stor vennekreds. Han har spillet whist med den samme kreds af venner i over 30 år, og han tager med en anden kreds til Skagen en gang om året og spejder efter ørne. I de senere år har han også kastet sig over golf. Fødselsdagen fejres under private former.