65 år

Hans V. Bjørn, Rypevej 24, Terndrup, fylder søndag 65 år.

Hans Bjørn blev gift med en pige fra Gistrup, og under et besøg hos sine svigerforældre i 1970 så han, at købmandsforretningen i Gudumholm var til salg. Således blev han købmand dér i syv år. Byens udvikling gjorde, at forretningen blev solgt, og Hans Bjørn vendte tilbage til korn- og foderstofbranchen, hvor han er uddannet. Samtidig flyttede han med sin familie til Terndrup. For 10 år siden valgte Hans Bjørn at forlade foderstofbranchen og har siden haft forskellige jobs og blandt andet været buschauffør. Den nye tilværelse gav ham tid til at skrive nogle lokalhistoriske bøger. Den første var om Terndrup Kirke i anledning af kirkens 100 års jubilæum og senest "Husmandskone" i samarbejde med Birthe Frederiksen, Kongerslev. For tiden har han ingen lokalhistoriske projekter, men til gengæld har han igen fået en god makker til bridge hver tirsdag aften, og Bælum Sangkor nyder stadig godt af hans tenorstemme og hans bestyrelsesarbejde som kasserer. Hans Bjørn er medlem af Terndrup Kirkes Menighedsråd, og de seneste 10 år har han været kirkekasserer i såvel Lyngby som Terndrup. Endvidere har han engageret sig politisk i Dansk Folkeparti i Rebild, hvor han er formand. Fødselsdagen fejres sammen med Inger, hans to børn, svigerbørn og to børnebørn med et weekendophold et stykke vej fra Terndrup.