EMNER

65 år

Finn Graa Jakobsen

Finn Graa Jakobsen

¤Finn Graa Jakobsen, Kolonihavevej 22 B, Snedsted, fylder lørdag 65 år. Finn Graa Jakobsen blev handels- og kontoruddannet i Thisted for 45 år siden. Efter uddannelsen forlod han Thisted og har siden boet omkring Aalborg, de seneste 10 år i Skørping. Han har bl.a. haft en lang karriere som beskæftigelses- og jobkonsulent i både det private og det offentlige. I godt en halv snes år har han været aktiv i Landsforeningen SIND, bl.a. fire år som formand for Landsforeningen SINDs politiske udvalg, og han er nu midt i sin anden periode som landsformand for SIND. Finn Graa Jakobsen har i 10 år været medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn i Region Nordjylland. Han er medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende psykisk syge, der begår personfarlig kriminalitet. Som repræsentant for Danske Handicaporganisationer er han medlem af Ankestyrelsen og medlem af Det Centrale Handicapråd. For et halvt år siden flyttede Finn Graa Jakobsen tilbage til barndomslandet Thy, hvorfra han vil fortsætte arbejdet til gavn for de sindslidende og deres pårørende.