EMNER

65 år

Preben Foldager

Preben Foldager

Preben Foldager, Klementsparken 7, Storvorde, fylder tirsdag 65 år. Han er født i Nibe, og som 14-årig kom han i lære som typograf hos bogtrykker og borgmester Holger Søndergaard, Nibe Avis. Efter uddannelse og aftjent værnepligt i Slagelse blev han i 1962 ansat på Aalborg Stiftstidende. Preben Foldager har i flere omgange været tillidsrepræsentant for sætterne. Han har været næstformand i DTF Aalborg, det daværende typografforbund. I 1980¿erne var han fællestillidsrepræsentant, klubformand og i Aalborg Stiftstidendes bestyrelse som medarbejder valgt. I samme periode var han fagligt og politisk aktiv og politisk underviser for Socialdemokratiet og FIU. Fra 1987 underviste Preben Foldager også på vejlednings- og inspirationskurser for ledige på arbejdsmarkedet. Efterhånden blev kasketterne for mange, og Preben Foldager valgte i 1992 at takke af på Aalborg Stiftstidende efter 30 år. Preben Foldager var herefter freelanceunderviser et år og fik derefter fast fuldtidsansættelse hos AOF Aalborg. Vejledning og arbejde med ledige om jobplaner blev hans store arbejdspassion, og årene frem til 2004 hos AOF blev hans bedste arbejdsperiode. Efter 48 år på arbejdsmarkedet gik Preben Foldager på efterløn i 2004. I dag bruges nogen tid på at indhente noget af det forsømte med familien. Motion står højt på listen over gøremål. Derimod kniber det med assistance til hustruen Ellen i haven. Hjælpen indskrænker sig mest til grillen, der bruges flittigt det meste af året. Rejselivet er de derimod fælles om. Nord, syd, øst og vest, så meget som muligt bliver besøgt, og parret er netop vendt hjem efter en tre uger lang rejse i Mexico.