EMNER

65 år

John Kreiner, journalist, Præstø, fylder i dag 65 år.

John Kreiner

John Kreiner

John Kreiner er født i Præstø, men fik allerede i soldatertiden et særligt forhold til Nordjylland og ikke mindst Vendsyssel. Det blev et faldskærmskursus ved Jægerkorpset i 1967, der åbnede øjnene for den skønne egn, og det blev siden til mange kurser og besøg i området. Efter endt uddannelse som journalist og nogle år ved københavnerpressen kom han til Vendsyssel Tidende, først som lokalredaktør i Dronninglund og siden som egnsredaktør i Brønderslev. I en periode var han desuden kompagnichef for hjemmeværnskompagniet i Brønderslev. Sidst i 1980’erne gik turen tilbage til Sjælland, hvor familien slog sig ned i Næstved, mens jobbet gik over TV2 Øst, TV2 Danmark og dagbladet Information til opgaver med informationsvirksomhed. Kombinationen af uddannelsen i såvel pressen som forsvaret blev desuden brugt som rådighedsofficer i Presse- og Informationscentret ved Hærens Operative Kommando, og ingen lejlighed til stadig at besøge de nordjyske tjenestesteder er blevet forsømt. En periode som bestyrelsesmedlem i Herlufsholm Skole og Gods er det også blevet til. I årene op til pensioneringen er fødselaren og hustruen Inge flyttet tilbage til fødebyen Præstø, hvor pensionisttilværelsen skal nydes i fulde drag, når der altså ikke lige er 18 huller på en eller anden golfbane, der skal ”nedkæmpes”.