Aalborg

65 år

Jørgen Østergaard

Jørgen Østergaard

¤Jørgen Østergaard, Frugthaven 12, Skørping, fylder fredag 65 år. Jørgen Østergaard var prorektor på Aalborg Universitet i årene 1993-2004, og da rektor Sven Caspersen valgte at fratræde midt i valgperioden for at blive institutionens første bestyrelsesformand, blev Jørgen Østergaard rektor i perioden 2005-2005. I dag er han chefrådgiver, bl.a. som ansvarlig for universitetets fysiske udbygning. Han er født på Terpet Mejeri i Sindal, student fra Hjørring Gymnasium i 1963 og begyndte herefter at læse til akademiingeniør i København. Efter eksamen virkede han på Teleteknisk Forskningslaboratorium og på Dansk Ingeniør Akademi. I 1972 fik han job på sidstnævntes afdeling i Aalborg, der to år senere fusionerede med Aalborg Universitet, som siden har været hans arbejdsplads. I perioden 1980-89 var Jørgen Østergaard dekan på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, og efter fire år som docent blev han valgt til prorektor. Siden 1980 har bofællesskabet Frugthaven i Skørping - Nordjyllands ældste bofællesskab - dannet ramme om familielivet sammen med hustruen, Birgitte Segel. Parret har to døtre.