Skagen

65 år

Erling Christensen

Erling Christensen

¤Erling Christensen, Abildgårdsvej 152, Sindal, fylder mandag 65 år. Erling Christensen havde sin opvækst og skolegang i Birkerød og Blovstrød. Efter realeksamen kom han i praktik og i lære som skovfogedelev først på Asmildkloster Landbrugsskole, senere Stenderup og Gisselfeldt distrikter og tog afsluttende eksamen fra Nødebo Skovskole som skovtekniker. I 1966 blev han gift med Lilian fra Vendsyssel og var ansat ved Rold Skovs planteskole et års tid. I 1967 bosatte de sig i Frederikshavn, hvor Erling Christensen indtil 1970 arbejdede ved klitvæsenet. Herefter blev han selvstændig anlægsgartner indtil 1979. De flyttede i 1974 til Tolne og købte en mindre skovejendom på 24 tdr. land. Indtil 1983 var Erling Christensen kommunegartner ved Sindal Kommune, og fra 1983 var han naturskoleleder ved Bunken Naturskole med undervisning og naturture i Skagensområdet. Erling Christensen var fra juli 1991 ansat ved Nordjyllands Statsskovdistrikt, hvor han fra 1995 til januar 2004 var fastansat som distriktsskovfoged. Erling Christensen har været aktiv i Tolne og omegns Borgerforenings bestyrelse, heraf seks år som formand. Han har været med i naturfred-ningsforeningens lokal-komite, senere i bestyrelsen for Hjørring afdeling og formand for Sindal komiteen i 18 år. Siden 1998 har han været medlem af Tolne Menighedsråd, siden 2000 som formand. Han har siden 1990 været aktiv i partiet Kristendemokraterne og har i en kort periode været for-mand for Hjørring kredsen. Derudover bruges fritiden i dag især sammen med børn og børnebørn, og siden 2004 har han samlet tilbragt ca. halvan-den måned om året i hytten i Sydnorge med fiskeri, ture, sejlads m.v. Naturen har altid spillet en stor rolle for ham, og det har ført til en del skriverier og debatstof om miljø og samfundsforhold. I 1987 udgav han bogen ¿Natur og mennesker på Skagens Odde¿.