65 år

Ove M. Sørensen, tidligere kontorbestyrer i SiD i Løgstør, Vester Ørbækvej 25, Ørbæk, Løgstør, fylder søndag 65 år.

Ove M. Sørensen var i 32 år kontorbestyrer for SiD i Løgstør, men gik for ca. fire år siden på efterløn, og han nyder nu fritiden i fulde drag. Tiden bruges bl.a. på fritidslandbruget på ca. 33 tdr. land. Det meste af jorden er ganske vist forpagtet ud, men der er også dyr, der skal passes - både shetlandsponyer og kreaturer, som han har sammen med den ene af de to sønner. Ove M. Sørensen har gennem årene varetaget forskellige tillidsposter og sad i en lang årrække i Spar Nords repræsentantskab. Han er oprindelig fra Ertebølle, men har boet i Ørbæk i omkring 45 år. Som ung kom han til landbruget og blev senere ansat på Løgstør Rør. Han kom på et tidspunkt i SiD's bestyrelse og blev i 1973 valgt som kontorbestyrer i SiD. Ove M. Sørensen er gift med Kirsten, og de har foruden de to sønner også tre børnebørn. Udover at passe landbruget holder Ove M. Sørensen også af at save brænde, ligesom der skal være tid til at hente børnebørnene og i det hele taget hjælpe børnene og deres familier, der begge bor på egnen.