Aalborg

65 år

¤Ib Nielsen, fhv. direktør for Realkredit Danmark, Vesterbro 35, 7. sal, Aalborg, fylder torsdag 65 år. Fødselaren er bortrejst på dagen.