65 år

Peter Have, vildtforvaltningskonsulent ved Skov- & Naturstyrelsen Vendsyssel, Grønnerupvej 48, Vrå, fylder i dag 65 år.

Peter Have

Peter Have

Peter Have har som vildtkonsulent arbejdet i og for naturen siden 1969. Til foråret trækker han sig tilbage for at gå på pension. Da Peter Have blev ansat i Nordjylland, var han som 23-årig Danmarks yngste vildtkonsulent. Peter Have er oprindelig fra Fyn, og med sig til Vendsyssel bragte han også Else Marie, som han blev gift med, og de fik tre børn. De første 21 år som vildtkonsulent havde Peter Have kontor derhjemme og kørte ud fra privatadressen i Vrå. I 1994 blev hele hans arbejdsområde omstruktureret, og han fik kontor i Skagen. Peter Have har tidligere været engageret i lokalpolitik i den tidligere Løkken-Vrå Kommune. Han var medlem af kommunalbestyrelsen i perioden 1984-92 og igen i perioden 2000-2005. Begge gange valgt for fælleslisten, hvor han både prøvede at være 1. viceborgmester og formand for teknisk udvalg. Når Peter Have stopper som vildtkonsulent, vil han genoptage sin barndoms lystfiskerture. Han har også planer om at spille golf, ligesom jagtturene med de tre sønner skal plejes. Og så vil han nyde at få mere tid til de fem børnebørn.