65 år

Gunvor Gadegaard, sognepræst, Østerbyvej 1, Øland, fylder mandag 65 år.

Gunvor Gadegaard

Gunvor Gadegaard

Gunvor Gadegaard kom til Øland sidst i marts 1988 og har siden da fungeret som sognepræst i Øland-Langeslund pastorat. Inden da var hendes afdøde mand, Niels Hemming Gadegaard, sognepræst i Mørkhøj i Gladsaxe og hun selv sognepræst i Lindehøj sogn i Herlev, og samtidig var hun præst for onkologisk afdeling på Herlev Sygehus. Samtidig med arbejdet som præst underviste Gunvor Gadegaard på Sygeplejeskolen i Herlev og på efteruddannelseskurser for sygeplejersker i Københavnsområdet. Gunvor Gadegaard havde, da hun blev præst, lang undervisningserfaring, idet hun havde været ansat som seminarielærer i 13 år. I årenes løb har hun holdt talrige foredrag på egnen med udgangspunkt i de erfaringer, hun havde som præst for alvorligt syge og døende mennesker. Årene på Øland har været gode år med mange forskellige tiltag. Således har Gunvor Gadegaard i præstegården bl.a. haft legestue, højskoleaftener, bibelmaraton, strikkecafé og litteraturlæsning. Og på grund af den smukke Oxholm Kirke har hun gennem alle årene haft mange vielser. Til august næste år går Gunvor Gadegaard på pension - tvunget dertil af helbredsmæssige grunde - og hun er overbevist om, at hun vil komme til at savne arbejdet, ikke mindst de mange positive timer med konfirmanderne. Efter pensioneringen flytter Gunvor Gadegaard sammen med sin mand, pastor emeritur Troels Tejlgaard, til Gjøl.