Skolevæsen

65 år

Søren Chr. Jensen

Søren Chr. Jensen

¤Søren Chr. Jensen, skoleinspektør, Ifversensvej 24, Hjørring, fylder fredag 65 år. Søren Chr. Jensen er født i Thise. Efter skolegang i Thise og ophold på Halvorsminde Ungdomsskole arbejdede han som landmand et par år og var efterfølgende på Ollerup Gymnastikhøjskole. I 1967 blev han uddannet lærer fra Hjørring Seminarium og blev ansat som lærer på Tårs Skole. I 1985 blev han ansat som skoleinspektør på Holmegårdskolen i Hjørring og virkede som sådan indtil august i år. I dag er han været skolecenterleder for Holmegårdskolen samt Skallerup Skole og børnehave. Søren Chr. Jensen har været udpeget af undervisningsministeren til at deltage i Talentcamp2006, hvor konceptet for kommunens talentklasser blev udviklet. Han er desuden udpeget af undervisningsministeren til at sidde i ministeriets følgegruppe for læreruddannelse fra 2007 til 2012. I fritiden har Søren Chr. Jensen i mange år frem til 2000 været engageret som ungdoms- og idrætsleder. Han var således i 10 år formand for Tårs-Ugilt Idrætsforening og har været formand for svømmeklubben S 68 og formand for Hjørring Samvirkende Idrætsforeninger. Han har desuden i 13 år været i bestyrelsen for Hjørring Fritidscenter. Han var i 1970'erne formand for fritidskommission og fritidsnævn og var fra 1994 til 2007 medlem af byrådet i Hjørring Kommune. Han har været medlem af bestyrelsen for Vendsyssel Kunstmuseum og af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) og formand for uddannelsesrådet i Hjørring. Fra 1986 til 2008 var han formand for bestyrelsen for Hjørring Seminarium. Desuden har han været formand for Lærerseminariernes Bestyrelsesforening 2003-2008 og formand for Pædagogseminariernes Bestyrelsesforening 1995-2008. Han var medlem af bestyrelsen for Center for Videregående Uddannelser i Nordjylland 2001-2008 og er udpeget af undervisningsministeren til at sidde i interimbestyrelsen for dannelsen af Professionshøjskolen i Nordjylland – University College. Søren Chr. Jensen bor sammen med Dorte Christensen, der er psykolog på PPR, Hjørring, og de har datteren Ellen på 12 år. Fra et tidligere ægteskab har han sønnerne Niels 36 år, der bor i Washington D.C., USA, og Andreas, 30 år, i Barcelona, Spanien. Desuden har han et barnebarn i USA.