65 år

Jørgen Bendsen

Jørgen Bendsen

¤Jørgen Bendsen, Brændeskoven 4, Skørping, fylder lørdag 65 år. Jørgen Bendsen er opvokset i Himmerland, og efter afsluttet eksamen ved Københavns Universitet i 1974 har han arbejdet på diverse sygehuse i København, Sverige og Aalborg. De seneste mange år har han været praktiserende læge i Nørresundby. Med til den brogede karriere hører job som skolelæge, embedslæge og i mange år lægekonsulent i Aalborg Kommune. I tre år har han været ansat som ekstern lektor på Aalborg Universitet i socialmedicin, og han har undervist i flere år på sygeplejeskole og jordemoderskole i bl.a. farmakologi/gynækologi/socialmedicin. Desuden har han deltaget i flere kommunale udvalg og skrevet en række artikler i diverse fagblade. Midt i 1980’erne var han udsendt for Mellemfolkeligt Samvirke i Mozambique. Fritiden bruger Jørgen Bendsen bl.a. på seniortennis og golf og på at være sammen med sine fire børnebørn.