65 år

Annamette Andersen, Draget 49, Manna, Brønderslev, fylder torsdag 65 år.

Annamette Andersen

Annamette Andersen

Annamette Andersen er vokset op i Nørresundby og var på det første studenterhold fra Nørresundby Gymnasium. Hun er uddannet lærer på Aalborg Seminarium. I 1973 overtog hun sammen med sin mand og deres to ældste børn hendes bedsteforældres ejendom på Manna Kær ved Ry Å - og her har hun boet siden. Hendes mand byggede værksted og etablerede tømrerforretning her. Det var en stor oplevelse for hende at flytte ud på landet fra et villakvarter i byen - at få jord og selv kunne dyrke alt, hvad der var brug for til familien, som i løbet af nogle år kom til at tælle fem børn. De første mange år havde familien dyr på marken og kunne forsyne sig selv. Naboer lærte dem om selvforsyning, Annamettes far var mejerist og viste, hvordan hun lavede yoghurt, is, ost og smør. Børnene tog del i det hele og lærte, hvordan man kunne udnytte råvarerne. De første år arbejdede Annamette Andersen på Skolegades Skole i Brønderslev, hvor hun var glad for at være, men da hendes kollega Bent Henriksen startede "Henriksens Akademi" - nu VUC - fik hun et års orlov for at prøve voksenundervisning. Det var sagen, og dansk- og historieundervisning på VUC kom til at fylde en stor del af hendes arbejdsliv. I sommer kunne Annamette Andersen fejre 30 års jubilæum på VUC. De sidste 19 år har hun udover at undervise været fagkonsulent i Undervisningsministeriet inden for almen voksenuddannelse - de fem grundlæggende niveauer på VUC. Annamette Andersen er netop gået på pension og har dermed fået mere tid til rådighed. Og der mangler ikke emner: En vidunderlig flok børnebørn, lokalhistorie, bøger, haven, selvforsyning - og så er hun gået i gang med at skrive undervisningsmateriale til dansk på almen voksenuddannelse.