Aalborg

65 år

Elisabeth Buus Lund

Elisabeth Buus Lund

Elisabeth Buus Lund, overlæge, Vinge Mølle, Holmevej 24, Tjele, fylder tirsdag 65 år. Elisabeth Buus Lund tog lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet i 1969 og opnåede 10 år senere speciallægeautorisation i diagnostisk radiologi. Hun har tidligere været overlæge på bl.a. Radiologisk Afdeling, Viborg Sygehus, og er i dag overlæge i en seniorordning på Aalborg Sygehus Syd med særlig funktion indenfor neuroradiologi. Elisabeth Buus Lund har været på flere studieophold i udlandet og har skrevet adskillige videnskabelige artikler samt været uddannelsesansvarlig overlæge. Elisabeth Buus Lund er medlem af bestyrelsen for Danske Radiologers Organisation og er, som følge af interesse for medicinsk historie, formand for Foreningen Røntgensamlingens Venner.