Sæby

65 år

¤Mergith Houbak, Hattemagervej 12, Sæby, fylder onsdag 65 år. Mergith Houbak har sammen med Jørn tidligere boet i Bjergby i 41 år, hvor de har fået to piger, Dorthe og Malene. Mergith har også i denne periode gået på seminariet og uddannet sig til pædagog. Hun var først ansat på Bindslev Skole, hvor der var en amtsklasse for psykotiske børn. Der var hun, indtil klassen blev nedlagt. Senere har hun været ansat på Horne-Asdal Skole, hvor hun har været børnehaveklasseleder, indtil hun i 2004 måtte stoppe af helbredsmæssige grunde. Mergith Houbak var i flere år aktiv inden for hjemmeværnet. Hun er aktivt medlem af Odd Fellow Loge nr. 54 Gry i Frederikshavn.