Børnepasning

65 år

Eigil Mørck, fhv. rektor, St Kirkestræde 12, Hjørring, fylder onsdag 65 år. Eigil Mørck var frem til 2005 rektor ved Skipper Clement Seminariet i Aalborg og landsformand for Daginstitutionernes Landsorganisation.

Eigil Mørck

Eigil Mørck

Han er uddannet i reklamebranchen og nåede at blive produktionschef på et reklamebureau i Århus, før han som 25-årig forlod faget for at uddanne sig til børnehavepædagog ved Aalborg Børnehaveseminarium. Han blev færdiguddannet i 1970 og virkede herefter i en årrække som henholdsvis børnehaveklasseleder ved seminarieskolen i Aalborg og leder af Børnehaven Albert i Hjørring. I 1975 blev Eigil Mørck leder af pædagoguddannelsen ved Hjørring Seminarium. Året efter, i 1977, blev han tillige leder af det nystartede årskursus for børnehave- og fritidspædagoger ved Danmarks Lærerhøjskole i Aalborg, et job han varetog indtil 1983. Eigil Mørck fungerede som underviser ved og leder af pædagoguddannelsen ved Hjørring Seminarium, indtil han i februar 1991 blev rektor for Aalborg Børnehave- og Fritidspædagogseminarium, nu Skipper Clement Seminariet. Eigil Mørck er en inspirerende, initiativrig og kreativ leder, der lægger vægt på uddelegering, indflydelse og medbestemmelse. Der er meget plads til den enkelte medarbejders initiativ og udvikling. Eigil Mørck har i høj grad blik for at se på muligheder og ressourcer, både i forhold til studerende og ansatte og har i de sidste år brugt tid og kræfter på etableringen af CVU-nordjylland. Eigil Mørck var medinitiativtager ved oprettelsen af Reggio Emilia Netværket i Danmark og var i en årrække næstformand i bestyrelsen for Det Danske Reggio Emilia Netværk. Han har været medlem af bestyrelsen for Børnehaven Lyøgade og medlem af det Børnekulturelle Netværk i Nordjylland m.m. Ved fusionen mellem Skipper Clement Seminariet og Aalborg Socialpædagogiske Seminarium i 2005 valgte Eigil Mørck at gå på pension, men han fortsatte som Landsformand for Daginistitutionernes Landsorganisation frem til november 2007. Pensionisttilværelsen bruges til samvær med børn og børnebørn og til at arbejde med kulturelle og sociale projekter. Siden 2007 har Eigil Mørck været formand for KVIV, Kunstens Venner i Vendsyssel, som bidrager til et aktivt og inspirerende liv omkring kunsten i Vendsyssel. Den personlige "kunstner"karriere forsøger han at sparke i gang igen. Efter flytning fra Bjergby til Hjørring i foråret 2008 udforsker han nu byens muligheder.