Hobro

65 år

Birthe Berg, gårdejer, Kjemtrupvej 11, Tulstrup, Hobro, fylder mandag 65 år.

Birthe Berg kom til Tulstrup i 1970, købte gård på Kjemtrupvej og havde køer og grise og almindelig markbrug. Senere blev køerne sat ud og senere også grisene. Nu er der markbruget tilbage. Birthe Berg har i alle årene drevet et flot landbrug, alt ude og inde er velholdt. De senere år har stuehuset fået en rigtig stor renovering. Lokalt har Birthe Berg været i bestyrelsen for Rørbæk Mejeri og Musikskolen i Mejlby, sidder i repræsentantskabet for Sparekassen Hobro. Senest er Birthe Berg kommet med i Pensionistforeningen for Rørbæk- Grynderup- Stenild. Hun deltager i forskellige foredrag og er altid god for en diskussion. Birthe Berg er vellidt af familie- naboer og venner.