Tyskland

65 år

Hanne Larsen

Hanne Larsen

¤Hanne Larsen, Ranunkelvej 4, Strandby, fylder fredag 65 år. Hanne Larsen er født i Tyskland og opvokset i Ruhr-distriktet. I 1965 begyndte hun som kemilaborant hos Danfoss på Als. Det danske sprog kunne hun ikke på dette tidspunkt, men på Als kunne man klare sig med tysk. Hun lærte sin senere mand at kende, og de blev gift i Aalborg. De flyttede til Tyskland, men efter otte år vendte de tilbage til Danmark, nærmere bestemt Frederikshavn. Hanne Larsen lærte sproget efter "naturmetoden", det vil sige ved at tale med danskerne, læse avis, se tv og høre radio. Der var intet job som kemilaborant, så Hanne Larsen begyndte som kontorassistent på B&W Alpha Diesel. I 1975 fik Hanne Jensen dansk indfødsret. Efter nogle år flyttede hun og hendes mand til Elling, og Hanne begyndte som kontorassistent i indkøbsafdelingen på Ammunitionsarsenalet. Der sluttede hun efter 25 år med titel som indkøbsleder og gik på efterløn. Siden 2004 har hun været medlem af pensionistforeningen Munkegården i Strandby, hvor hun blev valgt til sekretær for bestyrelsen. Munkegården bygger på frivillighed, og Hanne Larsen underviser i øjeblikket nogle medlemmer i tysk. I fritiden har hun i 20 år været medlem af hærhjemmeværnet. Hun har også gennemført en voksenpædagogisk uddannelse i Hjørring og undervist i tysk hos FOF, ligesom hun har undervist i almuemaling. Hanne Larsen har også lejlighedsvis fungeret som tolk i retten.