Aalborg

65 år

Preben Sørensen, studiechef, cand.scient.pol., Kastanievej 4, Hasseris i Aalborg, fylder onsdag 65 år. Han blev i 2008 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Preben Sørensen

Preben Sørensen

Preben Sørensen er chef for Aalborg Universitets Studieforvaltning, hvor han har ansvaret for at følge universitetets 14.000 studerende, fra de søger optagelse, til de træder ud på arbejdsmarkedet. Siden han blev studiechef i 1978, har han ihærdigt deltaget i arbejdet med at åbne universitetet for unge fra ikke-akademiske hjem. Preben Sørensen kommer selv fra beskedne kår i København og oplevede sig selv som fremmedgjort i starten af statskundskabsstudiet i Århus. Efter endt uddannelse arbejdede han på Holstebro Gymnasium og Roskilde Universitetscenter, inden han rejste til Aalborg. Hans har medvirket til at udbrede kendskabet til, at arbejdet som studerende på Aalborg Universitet ofte foregår i samarbejde med virksomheder og andre uden for universitetet og tit handler om praktiske og jordnære problemer. Og at den studieform næsten altid fører til beskæftigelse. Projektet er i høj grad lykkedes, idet AAU har suveræn danmarksrekord i andelen af mønsterbrydere blandt de studerende. Preben Sørensen har haft en række udvalgsposter i Undervisningsministeriet og siden Videnskabsministeriet. I Nordjylland er formand for bestyrelsen for Studievalg Nordjylland og har været det for Hasseris Gymnasium. Preben Sørensen er gift med Bente Bjorholm, der er gymnasielektor. De har sammen børnene Freja og Bjørn.