Højene

65 år

¤Anni Schønning, Engblommevej 1, Højene, Hjørring, fylder mandag 65 år. Hun er datter af Grethe og Anton Schønning, som tidligere drev isenkræmmerforretning i Hjørring. Anni Schønning er gift med Preben Dam, og de har døtrene Vibeke og Henriette. Anni Schønning har i flere år været ansat hos tandlæge Erik Friis. Hendes mand og far lejede Stokbrogade 3 i Hjørring, hvor faderen drev isenkramforretning i den ene halvdel, og Anni og Preben havde møbelforretning i den anden halvdel. Senere overtog Anni og Preben hele forretningen, og Anni havde en afdeling med kunst og tøj. De ejer stadig bygningen Stokbrogade 3, som i dag er lejet ud. Efter at Anni Schønning og Preben Dam er stoppet med forretningen, bruger de en del tid på at rejse. Fødselsdagen fejres i hjemmet på Engblommevej 1 i Højene.