Gudum

65 år

Tage Thusgaard Kristiansen

Tage Thusgaard Kristiansen

¤Tage Thusgaard Kristiansen, Solvang 9, Kilden, Frede-rikshavn, fylder onsdag 65 år. Tage Kristiansen er født og opvokset i Gudum ved Lemvig og forlod folkeskolen efter 7. klasse og var derefter ude at tjene på forskellige gårde ved Lemvig. Senere besluttede han sig for at få mere boglig lærdom. Efter præliminær-kursus i Rønde tog han matematisk studentereksamen i Høng på Sjælland og læste herefter medicin ved Aarhus Universitet og bestod medicinsk embedseksamen i 1977. Tage Kristiansen og hans familie flyttede herefter til Frederikshavn. Han bestred i de kommende år uddannelsesstillinger, der førte frem til titlen som speciallæge i almen medicin. Første sted i almen praksis blev i Aalbæk, hvor han byggede nyt lægehus, som senere blev afhændet til fordel for lægepraksis i Sæby, Søndergade 7, hvor han stadig residerer. Derudover er Tage Kristiansen ansat som ekstern lektor ved Aarhus Universitet, et arbejde han sætter stor pris på. De svage i samfundet har altid haft hans særlige interesse, og i en årrække var han tilknyttet alkoholambulatoriet i Frederiks-havn. Tage Kristiansen har været medstifter i mange sammenhænge, og bl.a. Bangsbofortet har interesseret ham meget. Han har i en årrække været formand for støtteforeningen, ligesom han i andre sammenhæng har ydet sin indsats og støtte. Et nyt firma, Bangsbo Equipment, der sælger arbejds- og golftøj fra lokaler i Frederikshavn, har set dagens lys, og en af stifterne og medindehaverne er Tage Thusgaard Kristiansen. Tage Thusgaard Kristiansen er gift med sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard. De har tre børn, der alle er gift, og indtil nu er det blevet til seks børnebørn. Dem bruges der ofte og gerne tid sammen med - fra sommer med en ny sport til vands, som bedstefar og børnebørn glæder sig til.