65 år

Sigvart Sigvartsen, direktør og forhenværende byrådsmedlem, Ravnhøj 76, Aalborg, fylder i dag 65 år.

Gennem 26 år har Sigvart Sigvartsen været ansat i Nørresundby Boligselskab, hvilket han, på trods af at have nået pensionsalderen, fortsætter med i nogle år endnu. Han var medlem af Aalborg Byråd i 20 år, valgt for Socialdemokratiet, men ønskede at stoppe ved sidste valg. Enkelte bestyrelsesposter i aktieselskaber og andre selskaber samt tillidshverv finder han fortsat interessant. Fritiden tilbringes helst sammen med familien og om sommeren gerne på vandet.