Pension

65 år

Lars Mølgaard, Harrildhusvej 11, Byrsted ved Nibe, fylder i dag 65 år.

Lars Mølgaard

Lars Mølgaard

Lars Mølgaard har altid været aktiv og en personlighed i forhold til de interesser, han har brugt hans tid på. Det være sig i forbindelse med landbrug, specielt de sortbrogede SDM, i forreninger, bestyrelser og ikke mindst som udstiller i mange år på Nibe og Aalborg dyrskuer. Lars Mølgaard har været i adskillige bestyrelser, og varetaget sine tillidsposter med stort engagement. Kortspil har også altid været hans store interesse. I mange år spillede han whist, men efter at været gået på efterløn, har bridge fået tildelt mest spilletid. Lars Mølgaard har desuden altid været glad for hunde og børn, ikke mindst de ni børnebørn nyder godt af hans og Sonjas velvillige tid og besøg i børnehaver, skole og idrætshaller.