65 år

Børge Jakobsen, Islandsvej 34, Hjørring, fylder i dag 65 år.

Børge Jakobsen.

Børge Jakobsen.

Børge Jakobsen er født og opvokset i Høgsted, og efter endt skolegang kom han ud som landbrugsmedhjælper. I 1965 aftjente han sin værnepligt ved militæret. Umiddelbart herefter blev han ansat ved amtsvejvæsenet, hvor han 1. juli 2006 kunne fejre 40 års jubilæum. Ved jubilæet modtog han Dronningens fortjenstmedalje, som han efterfølgende havde den store ære at takke dronningen personligt for på Amalienborg. Ved nedlæggelsen af amterne i 2007 overgik hans arbejdsfunktioner til Aalborg Kommunes Vejvæsen, hvor han stadig er ansat, indtil han 1. marts i år går på pension. Som de mere end 40 år i vejvæsenet vidner om, går Børge meget op i sit arbejde, men også samværet med familien og venner betyder meget for ham. Hans store interesse er haven, som passes efter alle kunstens regler. Den trofasthed og loyalitet, som Børge har udvist i sit arbejdsliv, kendetegner ham også i privatlivet, hvor han på 45. år er gift med Birgit. Det er med tiden blevet til tre børn og syv børnebørn, som har en stor plads i hans hjerte, og som ofte nyder godt af hans hjælpsomhed. Fødselsdagen fejres fredag 12. februar i Vidstrup Forsamlingshus.