65 år

Villy Christiansen, Olufsgade 58, Brønderslev, fylder søndag 65 år.

Efter mere end 25 års virke på Pedershaab A/S gik han på efterløn. Han har nydt sit otium, idet han går meget op i haven og i sine frimærker. Han motionerer sammen med sjakket i motionscentret. Han går jævnligt på biblioteket for at låne bøger. Villy Christiansen nyder også tiden sammen med familien, der består af sin kone Ketty, en hjemmeboende søn Poul og en søn Per og svigerdatter Marie. Desuden har han et barnebarn, Klara på 17 måneder i Hollensted. Dagen fejres i hjemmet.