Hirtshals

653 blev vaccineret

HIRTSHALS:Da Ældre Sagens lokalkomité for Hirtshals i samarbejde med Danske Lægers Vaccinationsservice i sidste uge tilbød influenzavaccination blev 653 vaccineret i løbet af de to dage. - Vi havde valgt at foretage vaccinationen over to dage, da den i år var gratis for folk over 65 år. De foregående to år vaccinerede vi omkring 300 ved endagsarrangementer. Det store antal vaccinationer i år betyder, at vi næste år vil forsøge at henlægge den ene af vaccinationsdagene til f.eks. Tversted. Derved bliver det forhåbentligt lettere for personer i den østlige del af kommunen at få adgang til vaccinationen, siger Ældre Sagens lokale formand Erik Borup Madsen. Ældre sagen havde forudset, at der ville komme mange. Derfor havde man arrangeret forhåndstilmelding. Interessen var imidlertid så stor, at telefonen nærmest blev blokeret i timevis. - Mange opgav simpelthen at melde sig til og mødte blot op på Lynggården. Det gav periodevis ventetid, men vi fornemmer, at alle tog denne ventetid med godt humør, siger Erik Borup Madsen.