66-årig snød sig til forhøjet pension

AALBORG:En 66-årig aalborgensisk mand blev i går i retten idømt fire måneders betinget fængsel for at have fusket sig til 68.000 kroner i ekstra pension. Den 66-årige var tiltalt for at have hævet forhøjet pension som enlig pensionist i perioden fra september 1997 til udgangen af juli sidste år, selv om han efter politiets opfattelse reelt fortsat boede sammen med sin samlever. I en del af perioden - nemlig fra september 1997 til januar 1999 - havde den 66-årige haft Folkeregister-adresse hos en søn, og under retssagen forklarede han, at han rent faktisk havde boet hos sønnen i den periode. Da politiets anklager ikke kunne bevise det modsatte, blev han frifundet for socialbedrageri vedrørende den periode. Retten fandt det derimod bevist, at han i den efterfølgende periode fra januar 1999 til udgangen af juli 2001 hævede forhøjet pension som enlig pensionist, selv om han reelt ikke boede alene. Det blev under sagen ikke slået helt fast, om han i den periode boede hos samleveren igen. Det blev blot slået fast, at han ikke boede alene, og derfor heller ikke var berettiget til det forhøjede beløb. Den periode, som sagen handler om, slutter ved udgangen af juli sidste år, fordi den 66-årige mand siden det tidspunkt igen har haft Folkeregister-adresse hos samleveren. Den 66-årige modtog rettens dom på fire måneders fængsel, som blev gjort rent betinget uden krav om samfundstjeneste eller lignende, fordi den 66-åriges helbred skønnes for dårligt til samfundstjeneste.