EMNER

66 flygtningeer på vej

Hjørring Kommune tager sin andel af flygtninge uden brok 66 nye flygtninge kommer i løbet af næste år til Hjørring Kommune, og det stopper ikke dér.

På nuværende tidspunkt forventes det, at Hjørring Kommune skal finde tag over hovedet til 74 flygtninge både i 2013 og 2014. Tallene kan ændre sig, hvis der kommer flere eller færre flygtninge til Danmark end forventet. - Selvfølgelig skal vi tage vores del, fastslår Ivan Leth (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget. Ingen udgifter til integration Flygtningene giver ingen panderynker hos ham. - Der er ikke ret meget økonomi i det. Integrationsindsatsen de første tre år får vi betalt af staten, påpeger han. Når de tre år er gået, kan flygtningene flytte hvorhen de vil, og mange af dem foretrækker at flytte til de store byer, hvor der er flere landsmænd. Fordeles ligeligt Derfor er bybilledet i Hjørring da heller ikke præget af specielt mange ansigter af anden etnisk herkomst, selv om de flygtninge, der kommer til Nordjylland forsøges fordelt blandt kommunerne på en måde, så man tilstræber at alle kommunerne har en procentvis ens andel af flygtninge og indvandrere. Det er en fordelingsmodel som Kommunekontaktrådet i Nordjylland er nået frem til. Hvis alle byråd ikke går ind for modellen, fordeles flygtningene i stedet efter Udlændingeservices model, der tager udgangspunkt i bl.a. befolkningstallet i kommunerne. Med denne model kunne Hjørring nøjes med at tage imod 60 flygtninge næste år, men arbejdsmarkedsudvalget har ingen indvendinger imod at tage lidt flere.