EMNER

671 aktive ældre

Fuld fart på pensionistforeningen i Aars

Der er ikke blot mange medlemmer i Aars Pensionistforening. Der også generelt stor deltagelse ved foreningens mange aktiviteter. Og endelig er en pæn flok rejselystne. Det fremgik alt sammen af den fyldige beretning, som formanden, Per Drejer, fremlagde på foreningens generalforsamling. Han noterede indledningsvis, at Aars Pensionistforening har ikke færre end 671 medlemmer, og trods et lavere tilskud fra kommunen efter dannelsen af storkommunen har foreningen også en sund økonomi. Per Drejer oplyste om det kommunale tilskud, at det i 2010 var på 18.813 kr., men han undlod dog i den forbindelse ikke at nævne, at Støvring Pensionistforening i nabokommunen Rebild får dobbelt så meget i tilskud. Morgengymnastik Om foreningens mange aktiviteter og tilslutningen til dem omtalte Per Drejer i beretningen bl. a. hyggemøderne, udflugterne, danseaftenerne, bankospillene, bowling, folkedans, datastuen, petanque, krolf og morgengymnastikken i Idrætscenter Østermarken. - Vi er ca. 80 medlemmer, der får motion hver mandag morgen. Det er med Ingrid Hvass som leder og hun er dygtig og afholdt blandt motionisterne, fortalte Per Drejer. - Gymnastikken slutter med en sang og kaffe i kantinen, og det er lige så vigtigt som gymnastikken, fastslog formanden. Om rejse-aktiviteten kunne han fortælle, at 39 medlemmer deltog i en tur til den spanske solkyst og 28 var med på en tur til det gamle Østtyskland. Ikke færre end 140 medlemmer deltog i generalforsamlingen, hvor Ove Andersen nyvalgtes til bestyrelsen i stedet for Per Simonsen, der ikke ønskede at fortsætte. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Per Drejer som formand, Karen Ølgaard næstformand, Oda Bojer kasserer og Marianne Tümmler som sekretær. Efter generalforsamlingen fortalte Kirsten Moesgaard, Farsø, om sit arbejde som formand for kommunens sundhedsudvalg.