68'er-ånden er tilbage

Det er mange år siden, men jeg glemmer det aldrig. Hvordan man som ung student oplevede, at en hel generation af unge, hvis forældre havde slidt for, at de kunne få en højere uddannelse, bare brød alle broer og forkastede alt det tankegods, de havde med sig fra deres opdragelse.

De havde nemlig set lyset, og nu skulle verden og samfundet bare laves om. Enhver form for anden kritisk holdning end deres egen var forræderi. De få af os fra den tid, der anfægtede den hellige almindelige marxisme og forsvarede det borgerlige demokrati og de liberale frihedsidealer, blev kaldt reaktionære og sågar fascister. Revolutionen og marxismens frelse af verden kom aldrig. Tværtimod brød den højt besungne ideologi, der ville skabe et paradis af lighed på Jorden, totalt sammen. I Danmark oplevede vi en forfriskende politisk fornyelse, da den første firkløverregering afløste lang tids socialdemokratisk-radikalt styre, og igen i 2001 oplevede danskerne det, nogle endda har kaldt et systemskifte, hvor begreber som frihed, ansvar og et folkeligt kulturelt fællesskab igen blev sat på den politiske dagsorden. Men er det ikke mærkeligt – lige nu har jeg en forfærdelig knugende fornemmelse i maven, fordi jeg på en eller anden måde føler, at jeg genoplever intolerancen, snæversynet og den politiske frelsthed, der tyranniserer anderledes tænkende! Ånden fra 1968 er vendt tilbage blot iklædt en anden uniform end den doktrinære marxisme. Nu kaldes man ikke mere fascist, hvis man er kritisk over for den herskende mening på parnasset. Nu får man etiketten, der med et helt nyt ord i sproget hedder klimafornægter, klistret på sig. Klimafornægter – det er ikke noget behageligt stempel at gå rundt med, men det skal det jo selvfølgelig heller ikke være (!). For et medlem af et borgerligt liberalt politisk parti er det imidlertid endnu værre, at det er den konservative klimaminister Connie Hedegaard og den liberale statsminister Anders Fogh Rasmussen, der nu leder felttoget mod sådan nogle som mig og andre, der er så formastelige at sætte spørgsmålstegn ved, om de kræfter, der udgår fra solen, mon ikke er markant stærkere end det menneskeskabte CO2-udslip fra fossile brændstoffer og koprutter? Klodens enormt lange historie har løbende budt på klimaforandringer med skiftevis opvarmning og afkøling af kloden – har de også været menneskeskabte? Det moderne menneske har ikke fattet, at der er kræfter så stærke i universet, at selv vi ikke kan styre dem. Det er imidlertid imod vedtaget sund fornuft og imod trangen til at ville styre alt og alle her i verden, så derfor er det politisk ukorrekt, og derfor skal enhver, der ikke nikker til alt, hvad der kommer fra FN’s klimapanel, mistænkeliggøres og bære nutidens jødestjerne – klimafornægter. Nok får Bjørn Lomborgs institut også næste finansår en håndfuld statspenge, men hans forskning bliver fremover styret ovenfra (!). Hvem kan herefter tillade sig at sige noget ondt om det gamle Sovjet? – Og det i et såkaldt borgerligt-liberalt Danmark (!). Lad mig understrege, at jeg - ligesom andre, der nærer skepsis over for de klimafrelste CO2-ortodokse - selvfølgelig går ind for et rent miljø. Men ingen har patent på opskriften, og det ligner en tanke, at den lange række af skeptiske videnskabsmænd, når det gælder de herskende klimateorier, konsekvent ignoreres. Med CO2-tesen som argument har politikerne nemlig udstyret sig selv med en uudtømmelig skattekilde. Geoffrey Cain skriver i NORDJYSKE forleden, at årtusinders erfaring viser, at varmestigninger altid efterfølges af stigninger i CO2 – ikke omvendt. CO2 er ifølge det en følge af varme og ikke en årsag til det (!). Men det er vel bare useriøst pjat? Hvis Connie Hedegaard og den nyomvendte statsminister virkelig selv tror på det, de står og docerer for alt folket (og al respekt for det!), hvornår ser vi så ministerbilerne skiftet ud med små miljøvenlige biler? Det sker ikke, for det handler dybest set om forfængeligheden efter at skrive sig ind i historien med en ”Københavner-aftale”, når hele verdens statsmænd næste år flyver hertil for at enes om fremtidens vejr. Med andre ord: Ingen små miljøvenlige ministerbiler, men grønne skatter og afgifter til alt folket – ja, de skal nok komme! Flemming Jansen er fhv. borgmester (V) i Pandrup Kommune, nu lektor og freelance-journalist. Bor på Østerled 5 i Pandrup.