Skolevæsen

7. klasser fredet mindst et år efter en kaotisk afstemning

Venstre endte med at stemme imod en flytning af 7. årgang

VESTHIMMERLAND:7. klasserne bliver ikke samlet på overbygningsskolerne efter sommerferien 2008. Det ligger nu fast efter en kaotisk afstemning på byrådsmødet i aftes, hvor 14 byrådsmedlemmer stemte imod en flytning, mens 10 stemte for. Der er ellers et forholdsvis stort flertal i byrådet, der går ind for at flytte 7. klasserne, men noget uventet for alle stemte de fleste Venstre-politikere imod, da sagen kom til afstemning. Uventet var det også, at de fleste fra den konservative gruppe stemte for. De havde ellers krævet en helhedsplan for skolerne, før de ville stemme for, og derfor regnede Venstre-gruppen på forhånd ikke med at kunne samle et bredt flertal for en flytning. Børne- og skoleudvalgsformand Jan Dyregaard (V) havde da også åbnet debatten halvanden time tidligere med at foreslå, at man simpelthen lod punktet falde, fordi Venstre ikke fornemmede, at der kunne opnås et bredt flertal. - Vi vil ikke vedtage sådan en sag med et smalt flertal. Så nu vil vi i stedet give folkeskolen arbejdsro i resten af denne byrådsperiode, sagde Jan Dyregaard. Samme indstilling gjaldt en flytning af de smalle overbygninger fra Vester Hornum Skole og Bakkeskolen. Den sag skulle heller ikke til afstemning, mente Venstre. Tilbage blev en samling af 10. klasserne i et nyt center ved Erhvervsskolerne Aars og en ny struktur for specialklasserne. - Jeg kan tilslutte mig Jans forslag. Det lyder klogt. Vigtige sager kræver brede beslutninger, sagde Asger Andersen (S). Hans partifælle Uffe Bro var ikke enig: - Hele dette sagsforløb har været noget rod. Vi burde starte forfra og se på skoledistrikter og hvilke skoler, der skal anvendes. Per Bisgaard (V) beklagede, at man ikke kunne træffe beslutningen om at flytte 7. klasserne sammen med de øvrige tre forslag. Den konservative gruppe fremsatte et forslag om at få indarbejdet de fire forslag i en helhedsplan, men det var der ikke flertal for. Derefter stemte brede flertal ja til at samle 10. klasserne og flytte om på specialklasserne. Borgmester Jens Lauritzen (V) ville helst undlade at sætte resten til afstemning, men Uffe Bro krævede en afstemning om en flytning af 7. klasserne. Og så gik det, som nævnt ovenfor. En ny afstemning blev overvejet, men Venstre endte med at beslutte sig for at lade det stå ved magt. Der blev ingen afstemning om overbygningerne.