Skolevæsen

7. klasser ramt af sognerådspolitik

Læserbrev

Efter at have set børne-, familie og kulturudvalgets endelige indstilling til fremtidig skolestruktur, må man desværre konstatere, at der tilsyneladende er gået sognerådspolitik i spørgsmålet om 7. klassernes placering. Faglige og/eller økonomiske argumenter for at flytte 7. klasserne fra fødeskolerne til overbygningsskolerne er endnu ikke blevet præsenteret, så derfor vækker den nye indstilling megen undren. I modsætning til den oprindelige indstilling fra byrådsmødet 19. juni 2007 danner to medlemmer af BFKU med base i den sydlige del af kommunen, hvor man ikke har nogen syv-klassede skoler, nu pludselig sammen med udvalgsformanden flertal i udvalget for en tvungen flytning af 7. klasserne til overbygningsskolerne. Dette kan man sikkert kæde sammen med forslaget om fastholdelse af Spor 10 i Hurup, hvad der heller ikke var oplægget i den oprindelige indstilling. Sådan er vilkårene i politik, javist, men det er altså ikke rart som forældre at se det dyrebareste, vi har, nemlig vores børn og deres skole, taget som gidsel i politiske studehandler. Vil man for alvor inddrage borgerne, hvad der var lagt op til i forbindelse med afholdelsen af workshops, hvorfor så ikke lægge spørgsmålet om 7. klassernes placering ud til forældrene/skolebestyrelserne i de enkelte skoledistrikter? Så kunne man da få syn for sagen, og alle ville acceptere en afgørelse, som man selv har haft reel indflydelse på. Man kan kun appellere til byrådet, der træffer den endelige beslutning om at prøve at se det hele lidt mere fra oven og huske på, at man som byrådsmedlem er valgt for og skal varetage hele kommunens interesser. Vil vi regional udvikling og spirende landsbysamfund her i Thy, er det naturligvis ikke vejen frem at bidrage til udsultning af landområderne ved at fjerne ressourcer fra de små og velfungerende skoler og desuden pådrage sig dyre og helt unødvendige anlægsomkostninger ved udbyggelse af overbygningsskolerne. Kodeordet i hele strukturdebatten har været, at der skulle ske et kvalitetsløft inden for skolevæsenet. Vi håber også på et løft i kvaliteten af kommunalpolitikernes endelige beslutning.