7. klasserne har det godt, hvor de er

SKOLESTRUKTUR - I NORDJYSKE 27. maj kunne man læse, at en projektgruppe kommer med tre forslag til ny skolestruktur, og i de to af forslagene vil man flytte 7.klasserne ind på overbygningsskolerne. Jeg er lidt skuffet over, at det er den eneste måde, man kan forholde sig til spørgsmålet på. Det er altid det faglige, man begrunder en flytning med. Men hvis man på en 7.klasse skole ikke kan få en faglærer til tysk, kunne man jo få en faglærer fra den overbygningsskole, man samarbejder med, til at komme ud og varetage tyskundervisningen. Og på samme måde hvis det er et egnet fysiklokale, man mangler, kunne 7. klassen eksempelvis møde ind på overbygningsskolen hver anden uge og have 4 timers fysikundervisning i træk. Det er jo et fag, hvor man tit har hørt, at lærere gerne vil have et lidt længere forløb i stedet for en eller to timer ad gangen. Nogle vil jo sige, at det vil give lidt bøvl, men det vil nok ikke give mere bøvl, end hvis man havde fyttet hele 7. klasse, og så skulle transportere eleverne ud til konfirmationsforberedelse lokalt. For man har vel ikke forestillet sig, at præsterne ved de store skoler skulle have samtlige konfirmander. Per Haugaard siger, at man har haft fokus på det pædagogiske i projektgruppen, og det er det, man skal. Derfor undrer det mig, at han fremhæver, at kommunen bliver mere attraktiv som bosætningskommune, hvis man flytter 7. klasserne (er det ikke et politisk argument). Jeg mener personligt, at hvis vi fjerner 7. klasserne fra landsbyskolerne, så sender vi et negativt signal til skade for oplandsbyerne. Som politikere er vi valgt til at tænke på helheden, og derfor er det vigtigt også at have gode tilbud på vores oplandsskoler. Så tænk lidt mere fleksibelt i samarbejdet mellem skolerne, og så vil vi sagtens kunne bibeholde fagligheden på 7. klasse skolerne. I Venstres valgprogram har vi sagt, vi vil bevare de små skoler i deres nuværende form. Så det er kun, hvis forældrerne fra de små skoler ønsker 7. klasserne flyttet, at jeg vil være med til det. Det vil høringsperioden sikkert give et svar på. Jeg kan ikke lade være med at vende tingene om. Hvis den nuværende tendens, hvor flere og flere fra 9. klasse tager på efterskole, fortsætter! Så kan det være, at vi om nogle år skal til at diskutere, om vi skal lade 8. klasserne blive på de mindre skoler og så etablere nogle 9.-10. klassecentre.