7. klasserne skal flytte

Udvalg indstiller, at 7. klasserne flyttes til overbygningsskolerne

Snart er det formentlig slut med at huse 7. klasse på Haverslev Skole - og fire andre mindre skoler.Foto: Grete Dahl

Snart er det formentlig slut med at huse 7. klasse på Haverslev Skole - og fire andre mindre skoler.Foto: Grete Dahl

REBILD:Hvis det står til politikerne i Rebild Kommunes børne- og ungdomsudvalg, så bliver der efter sommerferien i år ikke mere noget med at holde 7. klasser adskilt fra skoler med 8. og 9. klasser. Et enigt udvalg besluttede i går at indstille til byrådet, at man flytter 7. klasserne fra de mindre skoler i Haverslev, Hellum, Blenstrup, Ravnkilde og Øster Hornum til overbygningsskolerne. - Det mener vi, at man skal af hensyn til børnene. Både fagligt, pædagogisk og socialt er det bedst at samle 7. klasserne med den øvrige overbygning, siger udvalgsformand Bent Juul Jensen (V) og nævner, at også elevernes egen landsorganisation har understreget, at overbygningen i folkeskolen ikke kun er 8. og 9. klasse, men også består af 7. klasse. - Det hænger simpelt hen ikke sammen at undervise en klasse med under 10 elever for sig selv, siger Bent Juul Jensen og afviser, at sagen er et økonomisk spørgsmål: - Der er selvfølgelig nogle omkostninger som følge af en beslutning om at flytte 7. klasserne, først og fremmest til bustransport. Men omvendt: Hvad er effekten af en bedre undervisning, spørger han. Udvalget følger i sin indstilling anbefalingen fra forvaltningen, og hvis byrådet trop senere på måneden, skal 7. klasserne flyttes fra august 2008. Samtidig foreslår forvaltningen at flytte undervisningen i tysk fra 6. til 7. klassetrin. Men det kommer ud til særskilt høring i skolebestyrelserne. Angående konfirmationsforberedelse bliver det op til de lokale præster og menighedsråd at finde lokale løsninger sammen med skolechefen.