7. klassernes fremtid?Klar besked? - Vær så god!

SKOLER:Man efterlyser klar besked fra politikerne – jeg gentager gerne, hvad jeg sagde i et læserbrev i valgkampen: Fingrene væk fra de små skoler! Det er hårde ord, men som fælleslistemand og nu Lokallisten, er det vigtigt for mig at signalere, at lokalområder/landsbyer er noget vi udvikler og ikke afvikler. Sæt alle kræfter ind på at gøre landsbyerne endnu mere attraktive – billige byggegrunde, børnepasning i nærmiljøet, skolen som kulturcenter og Leader-plusprojekter – så kunne man satse på tilflytning i stedet for afmatning, butikslukninger og skolelukninger. Ja, men det pædagogiske og faglige niveau i de små skoler skal være i orden!!!! – ja selvfølgelig skal det det, og er det ikke det nu? I Løkken-Vrå kommune har vi tre syvklassesskoler, og mig bekendt afleverer de elever, der ligger på niveau med de to modtagerskoler: Vrå og Løkken. 7. 8. og 9. klasse hører efter folkeskoleloven fagligt sammen i et forløb, men det kan man sagtens få til at fungere i praksis. Det er jo lidt nemmere at få enkelte lærere til at planlægge det faglige indhold i skoleåret, end det er at flytte hele klasser. Noget som fungerer fint i praksis allerede nu, og på størstedelen af de små skoler, har man ved renoveringer været forudseende og lavet flerfagsrum, så natur/teknik og fysik m.m. deler lokale – så faglokaler til fulde opfylder lovens krav. Så med god vilje, samarbejde og fælles planlægning med modtagerskolen, kan man sagtens holde det faglige niveau. Flytter man først 7.klassen, er der mange af de 9 skoler der størrelsesmæssigt ligger i farezonen, og så ligger næste skridt lige for ... Er den politiske dagsordnen reelt en helt anden, nemlig besparelser? – hvis det er tilfældet, så sig det dog direkte, for for så er det jo en helt anden diskussion. Jeg gentager gerne, hvad jeg skrev i valgkampen: De små skoler må fortsat udvikle sig og arbejde kreativt på at få ressourcer til at slå til, samtidig med at vi politisk må acceptere, at det er en lille smule dyrere at drive en lille skole. Så opfylder vi også den ny storkommunes vision om at betjene borgerne decentralt.