7 METER

Amtet vil gøre både kørebanen og rabatten ved Vråvej bredere. Ialt bliver vejen syv meter bredere, dvs. næsten dobbelt så bred som i dag. Vejarbejdet ventes at starte i begyndelsen af august.