EMNER

70 år

Dagny Mikkelsen

Dagny Mikkelsen

¤Dagny Mikkelsen, pastor emerita, Rantzausgade 40, Aalborg, fylder tirsdag 70 år. Dagny Mikkelsen er tidligere sognepræst ved Sankt Budolfi Kirke, Aalborg Domkirke, og sygehuspræst ved Aalborg sygehusvæsen. Hun tog sin afsked som præst ved udgangen af januar 2004 efter at have været sogne- og sygehuspræst i næsten 28 år. Ved sin afsked gav Dagny Mikkelsen udtryk for, at netop den kombinerede stilling for hende havde været en ønskestilling, og at hun derfor aldrig har søgt andre. Vekselvirkningen mellem de personlige samtaler og sognearbejdet som sådan samt gudstjenesterne og de øvrige kirkelige handlinger var til glæde og inspiration gennem de mange år. Dagny Mikkelsen voksede op i Viftrup i Vestjylland i et hjem, hvor det for forældrene var naturligt at gå i kirke. Faderen var lærer i den lille landsbyskole, og til embedet hørte forpligtelsen til at være kirkesanger, hvorfor Dagny Mikkelsen tidligt blev fortrolig med kirken. Efter præliminæreksamen fra Rønde Kursus arbejdede hun i perioder som lærer på sin fars skole, men også som sygehjælper, bl.a. på Sct. Hans Hospital. Senere valgte hun at læse teologi på Aarhus Universitet. Hun havde lyst til at blive institutionspræst, så da der blev oprettet en stilling i Aalborg med overvægt til sygehuset, søgte hun denne. Det var i øvrigt landets første embede af den art: En sygehuspræstestilling med tilknytning til en sognekirke. Frem til 1984 var Dagny Mikkelsen alene om arbejdet som sygehuspræst, hvor der i dag er flere. Den tætte kontakt til patienterne og de ofte tunge, men meningsfulde samtaler var noget særligt for hende. Men det at være sygehuspræst ændrede sig efterhånden, idet indlæggelsestiden blev kortere. Det blev i høj grad sådan, at patienterne selv tilkaldte præsten. Selv om Dagny Mikkelsen er pensioneret, forretter hun jævnligt gudstjenester, hvor der er brug for en vikar. Og i øvrigt nyder hun at have en udstrakt frihed til fortsatte studier af både fag- og skønlitteratur m.m. Dagny Mikkelsen er bortrejst på sin fødselsdag.